Botrány az ENSZ Nőügyi Bizottságának ülésén

Az ENSZ New York-i székházában nem mindennapi dolgok történnek

Nem mindennapi botrány alakult ki az ENSZ Nőügyi Bizottsága idei ülésének utolsó napján, amelynek egyik mottója az „Egy hang minden nőért” volt.

A nők elleni erőszak megfékezése és a nők helyzetének, életkörülményeinek javítása érdekében tárgyaló nemzetek minden évben összefognak és lépéseket tesznek többek között a gyermekházasságok visszaszorítása, a rituális csonkítások megszüntetése vagy a nők és férfiak közötti bérkülönbségek csökkentése érdekében. Ezekben a kérdésekben többnyire egyet is értenek a delegációk az ENSZ New York-i székházában minden márciusban megrendezett ülésszakon.

A család társadalomban betöltött szerepe és az abortusz kérdése körül viszont olyan éles vita alakult ki az utóbbi években, hogy idén már a saját szabályait kellett felrúgnia a bizottság elnökének, hogy célt érjenek a progresszív feminista törekvések.

Miről is van szó? A szexuális és reproduktív egészség és jogok szépen megfogalmazott álcája alatt bekúszik az egyezmények nyelvezetébe az „abortuszhoz való jog”. Azok, akik a születés előtt álló emberről szinte tudomást sem vesznek, akik az abortuszra jelentkező kiskorú szüleinek a hozzájárulásáról se akarnak hallani, lesöprik a színről azokat, akik ellenállnak a nyomásnak. Sőt! Ha arra jár egy magzat képével felmatricázott busz „Engedj élnem!” felirattal, már zaklatásnak veszik egyesek, és ennek hangot is adnak.

Most ismét összecsaptak a hullámok az abortusz és a család fogalma körül, és a diplomatákra oly jellemző merev tartás és cizellált szóhasználat már-már megtörni látszott.

Az ülést vezető ír elnök ugyanis – miután meghallgatta a szaúd-arábiai és bahreini delegált egyértelmű kritikáját a dokumentumtervezettel szemben – egy utolsó „Nincs ellenvetés?” kérdést követően gyorsan lezárta az ülést és elfogadottnak nyilvánította az egy perccel korábban még élesen vitatott pontokat.

A történteket élesen kritizálta az Egyesült Államok képviselője, aki végre tiszta vizet öntött a pohárba a fogalmakat illetően. Hangsúlyozta, hogy az abortuszt nem ismerik el családtervezési módszerként, és nem támogatják azt.

A teljes cikkért látogasson el a Képmás oldalára: https://kepmas.hu/botrany-az-ensz-nougyi-bizottsagaban-hamisan-cseng-a-minden-not-kepviselo-hang?

Erősebb családok – virágzó társadalom

A FAFCE manifesztuma az európai választásokra
 1. A születések helyzete Európában
  A demográfiai tél minden európai országot érintő vészhelyzetet jelez. Európának demográfiai tavaszra van szüksége. Első számú közjavunk a gyermek. Elkötelezem magamat a súlyos európai demográfiai helyzet fokozott figyelemmel kísérésére és a jelenlegi trendek megváltoztatását szolgáló konkrét intézkedések és eszközök keresésére.
 2. A család középpontba állítása
  A család a társadalom alapegysége. Az Európai Uniónak minden határozatában figyelemmel kell lennie az európai családokra, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Elkötelezett vagyok a „családközpontúság“ elvének minden ágazati politikában való érvényre jutása mellett.
 3. A családok szavának hallhatóvá tétele
  A családszervezetek hitelesen közvetítik a családok szavát, amikor a családok szükségleteiről és polgári szerepvállalásukról beszélnek. Határozott szándékom, hogy elismertetem a családszervezetek hozzájárulását és szerepét európai programok kialakításában és továbbfejlesztésében.
 4. A család szolgálatában álló gazdaság
  A családok teszik lehetővé, hogy a társadalom rugalmasan alkalmazkodjék és segítsen leküzdeni az állami pénzügyek zavarát. Elkötelezett vagyok olyan szakpolitikák támogatása mellett, amelyek elismerik a család méltóságát, és alapvető gazdasági szerepét a közjó, az igazságos adórendszer, és a jó gyakorlatok, pl. az Európai Család Kártya bevezetése.
 5. Minden családnak szüksége van méltóságteljes munkára
  Család a társadalmi beilleszkedés előmozdításának természetes főszereplője. Határozott szándékom, hogy olyan intézkedések érdekében tevékenykedem, amelyek a munkaerő-piacot nem kizárólag gazdasági és pénzügyi szempontok szerint ítélik meg, hanem az emberi személyekre és képességeikre tekintettel aktívan előmozdítják a közjót, és segítenek leküzdeni a szegénységet.
 6. A családi és szakmai élet összeegyeztetése
  A munkarend kialakításakor elsősorban a család szempontjai legyenek a meghatározóak, azaz tekintettel kell lenni arra, hogy a családtagok jelentős időt tölthessenek el együtt. Ez egyrészt hozzájárul a népesség dinamikájának fenntartásához, másrészt szolgálja a társadalmi kohéziót. Elkötelezett vagyok amellett, hogy a családi és szakmai élet összeegyeztetésekor a családi élet részesüljön előnyben, ideértve a vasárnapnak az egész család közös heti pihenőnapjává nyilvánítását.
 7. A nő és a férfi egymást kiegészítő voltának elismerése
  A család a termékenység legfőbb hajtóereje az egész társadalom számára. Elismerem, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítik és határozottan szembeszállok minden olyan kísérlettel, amely a közéletből kiiktatná a nemek közötti különbséget.
 8. A házasság intézményének tiszteletben tartása és támogatása
  Minél erősebbek a családi kötelékek annál jobb az egyes családtagok közérzete. Az EU és a tagállamok tartsák tiszteletben a házasság intézményét és terjesszék a családok szétesését megakadályozó jó gyakorlatokat. A szubszidiaritás elve alapján határozottan ellenzem, hogy az Európai Unió befolyásolja a házasság jogi definícióját.
 9. Az emberi méltóság tisztelete az élet kezdetétől természetes végéig
  A család minden új élet befogadásának természetes helye. Előmozdítom minden emberi élet méltóságának tiszteletben tartását az élet minden szakaszában a fogantatástól kezdve a természetes halálig. Szorgalmazom minden gyermek és anya különös figyelemmel történő gondozására szolgáló eljárások és bevált módszerek bevezetését a szülés előtt és után, valamint a nevelőszülői és örökbefogadó családok támogatását.
 10. Az apa és anya, gyermekeik első és mindenek előtti nevelői
  A családok mindig hosszabb távra terveznek, fenntartható jövőt szándékoznak előkészíteni. Arra törekszem, hogy az Európai Unió minden ifjúsági és nevelési programjában vegye figyelembe és támogassa a gyermekek szüleinek nevelési jogát, összhangban gyermekeik javát és méltóságát szolgáló kulturális, erkölcsi és vallási hagyományaikkal. forrás: MAKACS

Demográfiai csúcs Budapesten

Hazánkban immár harmadik alkalommal rendezték meg a Demográfiai csúcstalálkozót, ahol a népesedésügy és családügy szakértői, döntéshozói és az ezzel foglalkozó civil szervezetek találkoztak.

Miért fontos beszélni a gyermekvállalásról?

Ha vetünk egy pillantást az európai országok statisztikai jelentéseire, az adott ország népességének korbeli eloszlására, könnyen belátható, hogy katasztrófa fenyegeti a kontinenst. A rengeteg idősödő embert nem tudja eltartani a következő generáció és az ő gyermekeik. Már akiket engednek megszületni.

A három napos konferencián többek között az is elhangzott, hogy

“A túlnépesedést nem az okozza, hogy túl sok gyerek születik, hanem az, hogy sokkal tovább élnek az emberek, mint korábban.”

Ez a helyzet a világban, amit az életszínvonal-különbségek csökkentésével, a hosszú távon gondolkodó családbarát politikával és a keresztény értékek újbóli elterjesztésével lehet orvosolni.

A demográfiai csúcsról a Facebook oldalunkon osztottunk meg képeket és gondolatokat. Kövesse Ön is bejegyzéseinket!